Hilde Verbeek benoemd tot lid van De Jonge Akademie

10 December 2019

Dr. Hilde Verbeek, universitair hoofddocent en vice-voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid- Limburg, is benoemd tot lid van De Jonge Akademie. Zij is met deze benoeming de 6e vanuit de Universiteit Maastricht die lid mag worden en de eerste vanuit de faculteit Health, Medicine and Life Sciences. De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform (binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap, wetenschapsbeleid en wetenschapscommunicatie.

Verbeek doet onderzoek naar de zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder verpleeghuiszorg. Hierin bestudeert zij innovatieve concepten en wat de impact van de omgeving is op kwaliteit van leven en functioneren van ouderen. Tevens is zij voor de Universiteit Maastricht projectleider in een grootschalig Europees Horizon 2020 project dat transities in de ouderenzorg optimaliseert. “Ik ben zeer verheugd en voel me enorm vereerd met deze erkenning voor mijn onderzoek”, aldus Verbeek.

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een platform van jonge wetenschappers die internationaal tot de meest getalenteerde wetenschappers in hun vakgebied horen. Naast wetenschappelijke excellentie is een brede belangstelling voor wetenschap en wetenschapsbeleid essentieel voor het lidmaatschap. Leden dragen actief bij aan de toekomst van het eigen vakgebied en aangrenzende vakgebieden om zo interdisciplinariteit te stimuleren. Dit is precies de reden waarom De Jonge Akademie in 2005 is opgericht door het KNAW: een impuls geven aan onderzoek dat de traditionele grenzen van universitaire vakgebieden overschrijdt. Daarnaast dragen leden hun fascinatie voor wetenschap uit binnen de samenleving en onderwijs en adviseren ze ministeries en overige organisaties over wetenschapsbeleid.  

Ieder jaar worden 10 nieuwe leden geselecteerd. Een benoeming is voor 5 jaar. 

Teams in wetenschap

Verbeek wil als lid van De Jonge Akademie aandacht vragen voor de ‘team science’ benadering in wetenschappelijk onderzoek: “Wetenschap beoefen je nooit alleen, en hoewel individuen een belangrijke rol kunnen spelen, ontwikkelt kennis zich in een gemeenschap. In mijn onderzoek werk ik aan het vormen van zo’n gemeenschap in de langdurige ouderenzorg, niet alleen met wetenschappers maar juist ook vanuit een actieve verbinding met de maatschappij: met burgers, professionals, bestuurders, docenten, zorgverzekeraars, ondernemers, studenten, beleidsmakers en vanuit een interdisciplinair perspectief. Ik wil binnen en vanuit De Jonge Akademie expliciet aandacht vragen voor het belang van deze ‘team science’ benadering en hoe het beleid dit kan bevorderen.”  

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

Verbeek beoogt tevens de unieke samenwerkingsconstructie onder de aandacht brengen die de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) heeft opgezet. De AWO-ZL is een samenwerkingsverband tussen de universiteit, 7 regionale aanbieders van langdurige ouderenzorg, Hogeschool Zuyd, Gilde Zorgcollege & VISTA.college. Door middel van duo-aanstellingen, onderzoekend leren en kruisbestuivingen bouwt de AWO-ZL bruggen tussen onderzoek en praktijk.

Hierin neemt de universiteit een actieve en verbindende rol in het oplossen van vraagstukken dicht bij huis. “Wetenschappelijk onderzoek kan een onafhankelijke ruimte (virtueel of fysiek) creëren waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaars ideeën op een veilige manier kritisch kunnen bediscussiëren. Zo’n regionale “hotspot” kan wetenschap dichter bij de maatschappij brengen en vice versa.” 

Lees hier het bericht van de Jonge Akademie

Lees hier het bericht van de UM

Foto: Heidi Wils