Kennisagenda Zorg op de Juiste Plek aan VWS aangeboden

24 June 2020

Dirk Ruwaard, voorzitter van het Kennisplatform de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP), heeft 24 juni 2020 de Kennisagenda 'Zorg op de juiste plek' aan het Ministerie van VWS aangeboden. 

Deze eerste editie van de kennisagenda is opgesteld in opdracht van de minister van Medische Zorg & Sport van VWS en sluit aan op het rapport van de Taskforce de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) en de hoofdlijnenakkoorden. De Taskforce JZOJP stelt voor juiste zorg op de juiste plek het functioneren van de mens centraal en maakt een onderscheid tussen de zogenaamde drie V’s: het Voorkomen van (dure) zorg, het Vervangen van zorg en het Verplaatsen van zorg.

Het kennisplatform heeft besloten deze kennisagenda te focussen op de ‘v’ van verplaatsen van zorg, toegespitst op de organisatie van zorg in de brede betekenis van het woord. Vandaar de titel ‘Zorg op de Juiste Plek’. De leden van het kennisplatform hebben op basis van hun expertise en naar aanleiding van een quickscan een visie op kennisontwikkeling en -benutting ontwikkeld en de relevante JZOJP-kennisvraagstukken vastgesteld, resulterend in een negental aanbevelingen.

Lees meer >