Lees: De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Van leer- naar leefschool

29 April 2019

Geachte lezer,

Met gepaste trots bieden wij u het zeer lezenswaardige boekje aan, getiteld "De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Van Leer- naar leefschool." Het boekje beschrijft de weg waarlangs het idee van “De Gezonde Basisschool van de Toekomst” de afgelopen vijf jaar tot daadwerkelijke uitvoering is gekomen. Achteraf kunnen we constateren dat het een succes is geworden. Maar de weg die is afgelegd was vaak ingewikkeld en regelmatig ging het mis. Dat er ook veel goed ging, kunt u ook lezen.

De wetenschappelijk onderzoeksresultaten twee jaar na de invoering van “De Gezonde Basisschool van de Toekomst” zijn op publieksvriendelijke wijze samengevat. De effecten zijn meer dan bemoedigend: kinderen zijn zich vitaler en socialer gaan gedragen. 

“De Gezonde Basisschool van de Toekomst” draagt ook bij aan de rechten van het kind op gezondheid, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

Tekstschrijver Karin Burhenne en ondergetekende hebben de afgelopen drie maanden informatie opgehaald bij leerlingen, ouders, leerkrachten, kinderopvang, directies, bestuursleden, onderzoekers en vele andere betrokkenen. Het boekje is bedoeld om scholen te inspireren en om kennis te delen in de hoop dat veel scholen dit voorbeeld gaan volgen. Het is ook bedoeld voor alle maatschappelijke partners die het onderwijs willen ondersteunen in de transitie van leer- naar leefschool. Kinderen vinden zo’n leefschool veel leuker. En onderwijs is het voorportaal van een hoogwaardige en vitale beroepsbevolking. 

Zonder steun van de Provincie was dit kleurrijke en creatief vormgegeven boekje niet tot stand gekomen.

Wij wensen u heel veel leesplezier toe!

 

Met vriendelijke groet,

Maria Jansen

 

Mede namens het dagelijks bestuur van De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Onno van Schayck,

Andrew Simons,

Maartje Willeboordse

 

Hier kunt u een korte film bekijken >