19 September
2018
Theresa Thoma-Lürken will defend her PhD dissertation Wednesday, 19 September 2018 at 14:00 hrs at the Auditorium of the Maastricht University (Minderbroedersberg 4-6, Maastricht).
17 September
2018

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is complex en bij deze zorg zijn veel verschillende professionals betrokken.

07 September
2018

Loes Leenen will defend her PhD dissertation Friday, 7 September 2018 at 10:00 hrs at the Auditorium of the Maastricht University (Minderbroedersberg 4-6, Maastricht).

07 September
2018
Little is known about the role of (economic) information or evidence in the different stages of the decision-making process on vaccine introduction.
06 September
2018

Op 27 september aanstaande vindt het symposium van de Seniorenraad Kerkrade 2018 plaats: “Vitaal oud worden? Dat kan in Kerkrade!”. Aanleiding is het 25 jarig bestaan van de Seniorenraad.

De Academische Werkplaats Ouderenzorg is sponsor van dit symposium.

05 September
2018

Zorg in de laatste levensfase bij mensen met dementie en hun naasten is zeer complex. Er is soms weinig specifieke kennis bij zorgverleners en gebrek aan goede communicatie.

04 September
2018

Afgelopen maand stond er in Meander`s een artikel over het project van Mirre den Ouden.

03 September
2018

Onderzoeker Bram Fleuren van het project Duurzame Inzetbaarheid, heeft onlangs enkele presentaties gegeven.

03 September
2018

Om studenten Gezondheidswetenschappen voor te bereiden op hun toekomstig beroep, is het belangrijk dat ze theoretische inzichten kunnen toepassen in de praktijk.

03 September
2018

Dr. Nynke de Jong & Dr.

Eén van de speerpunten van de richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg binnen de bachelor Gezondheidswetenschappen is het opdoen van praktijkervaring.

Pages