Presentatie Integraal Programma Chronische Zorg

28 September 2018

Vrijdag 28 september gaf Rowan Smeets een presentatie over haar promotieonderzoek ‘Integraal Programma Chronische Zorg’ tijdens een reünie van de zogenaamde Masterclass Eerstelijns Bestuurders.

Het publiek betrof huisartsen, afgevaardigden van zorggroepen en bestuurders van eerstelijnsorganisaties die samen de Masterclass Eerstelijns Bestuurders hadden gevolgd en jaarlijks een reünie organiseren om op de hoogte te blijven van en te sparren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van eerstelijnszorg.

In de presentatie besteedde Rowan voornamelijk aandacht aan de redenen voor het ontwikkelen van een integraal programma, de methodologische stappen die al zijn gezet en de bevindingen tot nu toe.  Een belangrijke methodologische keuze binnen het onderzoek is het toepassen van een zogenaamde “latente klasse analyse” waarmee gezocht wordt naar homogene (zorgzwaarte)subgroepen van chronisch zieken binnen de heterogene populatie van chronisch zieken. Op die manier wordt beoogd ziekte-overstijgende groepen te vormen met een eigen profiel van kenmerken en zorgzwaarte, waarop (gezondheids-)zorgdoelen en –professionals kunnen worden afgestemd.

Voorafgaand aan de presentatie van Rowan presenteerde de ROHA, de grootste zorggroep van Amsterdamse huisartsen, een bottom-up en meer praktische interventie om chronisch zieken meer persoonsgericht te behandelen. Ondanks interessante verschillen tussen onze insteek en die van de ROHA, was iedereen het eens over ons gemeenschappelijke doel: zorg aan chronisch zieken meer persoonsgericht aanpakken!