Wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie ondersteunen met een app

20 September 2018

Op 19 september 2018 promoveerde Theresa Thoma-Lürken op haar proefschrift 'Innovating Long-Term Care for Older People; Development and Evaluation of a Decision Support App for Formal Caregivers in Community-Based Dementia Care'. 

Dit onderzoek was gericht op het verkrijgen van een overzicht van potentieel arbeidsbesparende en kwaliteitsverbeterende innovaties die ontwikkeld en/of toegepast worden binnen de Limburgse verplegings-/verzorgings- en thuiszorg (VVT) organisaties. 

Daarnaast is in kaart gebracht wat de belangrijkste praktische problemen zijn die het thuis wonen van ouderen met dementie belemmeren. Vervolgens is er een beslissingsondersteunende applicatie (app) ontwikkeld en geëvalueerd. Deze app had als doel om professionals, werkzaam in de zorg voor thuiswonende ouderen met dementie, te ondersteunen bij het opsporen van praktische problemen en adviseren van oplossingen.

De inventarisatie heeft geleid tot een breed palet aan verschillende type innovaties. In totaal 228 verschillende innovaties:

  • 96 productinnovaties (bijv. ondersteunende technologie zoals leefstijl monitoring systemen of interventies om fysieke activiteit te stimuleren bijvoorbeeld een beweegtuin)
  • 75 organisatorische innovaties (bijv. het inrichten van e-learning modules voor deskundigheidsbevordering van medewerkers of de introductie van zelfsturende teams in de thuiszorg)
  • 42 procesinnovaties (bijvoorbeeld het digitaliseren van administratieve processen door gebruik te maken van digitale planningen registratiesystemen voor thuiszorgmedewerkers of vormen van zorg op afstand)
  • 13 overige innovaties. hierin waren elementen van de andere type innovaties gecombineerd


De belangrijke praktische problemen die het thuis wonen van ouderen met dementie belemmeren, kunnen onderverdeeld worden in drie gebieden:

  • Verlies van eigen regie/zelfredzaamheid (bijv. zelf niet meer kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten)
  • Veiligheid (bijv. dwalen of valpartijen)
  • Mantelzorg/sociaal netwerk (bijv. overbelasting van mantelzorger)


Het gebruiksvriendelijk prototype van de ‘LangerThuis app’ die in dit project is ontwikkeld, richt zich op deze problemen. Tijdens een experiment met de app is er geen objectief bewijs gevonden dat het werken met deze app beter is dan zonder. Wel gaven gebruikers aan dat ze de app graag zouden willen gebruiken in de praktijk. Ze zien de app namelijk als een hulpmiddel dat bijvoorbeeld structuur kan bieden bij het in kaart brengen van praktische problemen en een breed overzicht biedt van mogelijke oplossingen. Het up-to-date houden van de inhoud is daarbij wel een belangrijke voorwaarde voor het gebruik.

Het onderzoek van Theresa is samengevat in een factsheet. Hierin kunt u meer lezen over haar onderzoek, de methoden die ze gebruikt heeft en de aanbevelingen voor de toekomst.

Neem ook een kijkje op de projectpagina van het onderzoek, in het proefschrift van Theresa of de promotiepagina